Podporte petíciu Nedajme si Coriolus


nedejmesicoriolus.cz

piatok 31. januára 2014

PRÍPRAVA RASTLINNÝCH VÝŤAŽKOV

Primárne a sekundárne rastlinné metabolity určené na liečebné účely sa z rastlinného materiálu izolujú vodou alebo liehom. Najlepším vylúhovadlom je lieh. Ak sa na vylúhovanie použije voda, treba mať na zreteli značnú rozdielnosť v rozpustnosti rozličných rastlinných metabolitov (pozri tabuľku).

ROZPUSTNOST RASTLINNÝCH METABOLITOV V STUDENEJ VODE

Podľa Ožarowského


Pri zahrievaní sa rozpustnost rastlinných metabolitov zvyšuje. Súčasne sa však zvyšuje riziko, že časť z nich vyprchá spolu s vodnou parou. Preto treba dodržiavať stanovený spôsob a dĺžku vylúhovania (napr. mierny var 8 minút, macerovanie za studená 8 hodín).

použitá literatúra:

0 komentárov:

Zverejnenie komentára