Publikácia v predaji
Formát A4, 228 strán
Kniha, ktorá nesmie
chýbať v knižnici bylinára.
News Update :
Home » , , » 50 základných čínskych bylín

50 základných čínskych bylín

Natura Medicatrix: Laco Filo v štvrtok 7. mája 2015 | 8:30

1. Agastache rugosa - huòxiāng (藿香)
2. Alangium chinense - bā jiǎo fēng (八角枫)
3. Anemone or Pulsatilla chinensis - bái tóu weng (白头翁)
4. Anisodus tanguticus - shān làngdàng (山莨菪)
5. Ardisia japonica - zǐjīn niú (紫金牛)
6. Aster tataricus - zǐwǎn (紫菀)
7. Astragalus membranaceus - huángqí (黄芪) or běiqí (北芪)
8. Camellia sinensis - chá shù (茶树) or chá yè (茶叶)
9. Cannabis sativa - dà má (大麻)
10. Carthamus tinctorius - hóng huā (红花)
11. Cinnamomum cassia - ròu gùi (肉桂)
12. Cissampelos pareira - xí shēng téng (锡生藤) or (亞乎奴)
13. Coptis chinensis - duǎn è huánglián (短萼黄连)
14. Corydalis ambigua - yán hú suǒ (延胡索)
15. Croton tiglium - bā dòu (巴豆)
16. Daphne genkwa - yuánhuā (芫花)
17. Datura metel - yáng jīn huā (洋金花)
18. Datura tatula - zǐ huā màn tuó luó (紫花曼陀萝)
19. Dendrobium nobile - shí hú (石斛) or shí hú lán (石斛兰)
20. Dichroa febrifuga - chángshān (常山)
21. Ephedra sinica - cǎo má huáng (草麻黄)
22. Eucommia ulmoides - dùzhòng (杜仲)
23. Euphorbia pekinensis - dàjǐ (大戟)
24. Flueggea suffruticosa (formerly Securinega suffruticosa) - yī yè qiū (一叶秋)
25. Forsythia suspensa - liánqiào (连翘)
26. Gentiana loureiroi - dì dīng (地丁)
27. Gleditsia sinensis - zào jiá (皂荚)
28. Glycyrrhiza uralensis - gāncǎo (甘草)
29. Hydnocarpus anthelmintica (syn. H. anthelminthicus) - dà fēng zǐ (大风子)
30. Ilex purpurea - dōngqīng (冬青)
31. Leonurus japonicus - yìmǔcǎo (益母草)
32. Ligusticum wallichii - chuānxiōng (川芎)
33. Lobelia chinensis - bàn biān lián (半边莲)
34. Phellodendron amurense - huáng bǎi (黄柏)
35. Platycladus orientalis (formerly Thuja orientalis) - cèbǎi (侧柏)
36. Pseudolarix amabilis - jīn qián sōng (金钱松)
37. Psilopeganum sinense - shān má huáng (山麻黄)
38. Pueraria lobata - gé gēn (葛根)
39. Rauwolfia serpentina - (從蛇根木) or (印度蛇木)
40. Rehmannia glutinosa - dìhuáng (地黄) or gān dìhuáng (干地黄)
41. Rheum officinale - yào yòng dà huáng (药用大黄)
42. Rhododendron tsinghaiense - Qīnghǎi dùjuān (青海杜鹃)
43. Saussurea costus - yún mù xiāng (云木香)
44. Schisandra chinensis - wǔ wèi zi (五味子)
45. Scutellaria baicalensis - huángqín (黄芩)
46. Stemona tuberosa - bǎi bù (百部)
47. Stephania tetrandra - fáng jǐ (防己)
48. Styphnolobium japonicum (formerly Sophora japonica) - huái (槐), huái shù (槐树), or huái huā (槐花)
49. Trichosanthes kirilowii - guālóu (栝楼)
50. Wikstroemia indica - liǎo gē wáng (了哥王)
Share this article :

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.

Používa službu Blogger.
 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger