Váš sprievodca svetom liečivých bylín
News Update :
Home » , , , , , , » Viete o Ľubovníku bodkovanom?

Viete o Ľubovníku bodkovanom?

Natura Medicatrix: Laco Filo v utorok 30. apríla 2019 | 12:38

Ľubovník bodkovaný interaguje so SSRI, čo spôsobuje letargiu, tras, nervozitu, nepokoj, agitovanosť, nevoľnosť a bolesť hlavy tým, že nadmerne zvyšujú hladiny serotonínu v mozgu. 
Ľubovník bodkovaný o ktorom sa predpokladá, že zvyšuje hladinu serotonínu, môže spôsobiť problémy pri užívaní spolu so zolpidemom. 
Ľubovník bodkovaný môže interagovať s cyklosporínom, čo spôsobuje odmietnutie transplantátu, takže sa úplne vyhnite užívaniu ľubovníka bodkovaného s cyklosporínom. 
Ľubovník bodkovaný má klinicky významnú aktivitu svojim účinkom na viac cytochrómov ako aj na p-glykoproteín transportných proteínov. 
Ľubovník bodkovaný môže interagovať s estrogénom, čo spôsobuje krvácanie. 
Ľubovník bodkovaný interaguje s liekmi na báze digoxínu a môže teoreticky viesť k zhoršeniu srdcového zlyhania a nepravidelných srdcových tepien. 
Ľubovník bodkovaný interaguje s amitriptylínom (a teoreticky aj s inými tricyklickými antidepresívami), čo spôsobuje zhoršenie depresie. 
Ľubovník bodkovaný interaguje s fenylpiperazínovými antidepresívami, ako sú nefazodón a trazodón, ktoré spôsobujú letargiu, tras, nervozitu, nepokoj, agitovanosť, nevoľnosť a bolesť hlavy tým, že nadmerne zvyšujú hladiny serotonínu v mozgu. 
Ľubovník bodkovaný môže interagovať s warfarínom, čo spôsobuje zvýšené riziko vzniku krvných zrazenín znížením hladín warfarínu v krvi. 
Ľubovník bodkovaný znižuje hladiny teofylínu v krvi spôsobujúce zhoršenie príznakov astmy. Preto by ste nemali kombinovať ľubovník bodkovaný a teofylín. 
Ľubovník bodkovaný môže znížiť sérové koncentrácie inhibítorov proteáz, inhibítorov ne-nukleozidovej reverznej transkriptázy, ako sú nevirapín, cyklosporín, digoxín, warfarín, tricyklické antidepresíva, simvastatín a teofylín. 
Ľubovník bodkovaný znižuje účinnosť perorálnych kontraceptív a spôsobuje nechcené tehotenstvo. 
Ľubovník bodkovaný je podozrenie, že interaguje s etopozidom, tenipozidom, mitoxantrónom, doxorubicínom, klozapínom a olanzapínom. 
Ľubovník bodkovaný môže potencovať účinky fotosenzibilizujúcich látok. 
Ľubovník bodkovaný môže viesť k závažnej fotosenzitivite v kombinácii s ACE inhibítormi, slučkovými diuretikami, tiazidovými diuretikami, perorálnymi kontraceptívami NSAID, sulfonamidmi, sulfonylmočovinami a tetracyklínami; vyhýbať sa súbežnému používaniu. 
Ľubovník bodkovaný môže spôsobiť serotonínový syndróm*, ak sa používa s antidepresívami, tricyklickými látkami, amfetamínmi, SSRI a trazodonom. Nepoužívajte súbežne. 

Foto: Pixabay

Aj o tomto sa dozviete na kurzoch o bylinách. Ako bezpečne používať liečivé rastliny a potraviny.

* ( Serotonínový syndróm je toxická reakcia vyžadujúca okamžitú lekársku starostlivosť a je spojená s príliš veľkým množstvom serotonínu.) Príznaky môžu zahŕňať úzkosť, nepokoj, zmätenosť, slabosť, tras, svalové zášklby alebo kŕče, vysokú horúčku, .)
Ľubovník bodkovanýmôže zvýšiť inhibíciu MAO; nepoužívajte alkohol a ľubovník bodkovaný alebo MAOI a ľubovník bodkovaný.

Chcete sa naučiť používať stravu ako liek?


Vypisujeme nové termíny na kurzy:    september 2019 - január 2020,  ďalší chod: február 2020 - jún 2020
Pripravujeme od septembra 2019 - jún 2020 - Stredoeurópska fytoterapia z pohľadu TČM
Celodenné semináre: Rozhovory o liečivých hubáchZdravé starnutie s vitalitou

Máte záujem o niektorý zo seminárov či kurzov? Zorganizujte vo vašom regióne. 

PS- Zvážte zdieľanie tohto príspevku, ak to považujete za užitočné alebo zaujímavé.
Share this article :

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.

Používa službu Blogger.
 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger