Váš sprievodca svetom liečivých bylín
News Update :
Home » , » Laco Filo

Laco Filo

Natura Medicatrix: Laco Filo v streda 1. marca 2023 | 11:22

Laco Filo - fotograf, ktorý má botaniku ako celoživotné hobby. Ako člen Slovenskej botanickej spoločnosti sa dlhé roky zaoberal štúdiom vlastností liečivých rastlín.

Botanikou sa vážne začal zaoberať koncom 80 - rokoch v oblasti liečivých rastlín, ktoré rastú vo svete. Po možnosti ísť pracovať roku 1996 na Botanický ústav SAV ako herbarista, ihneď nastúpil na miesto, kde začal pod vedením Doc. RNDr. Karola Marholda CSc, venovať problematike herbária: skladovanie, zber, sušenie, opatrovanie, zabezpečovať výmenu medzi BU SAV a ostatnými botanickými inštitúciami vo svete. Zúčastňoval sa zberu botanického materiálu po celom Slovensku s botanikmi BU SAV ako aj s externými pracovníkmi. Zúčastňoval sa rôznych vedeckých konferencíí, exkurzii. Ako neprofesionál v odbore botanika, mal prednášku o ľudových názvoch rastlín na Slovensku v Slovenskej Botanickej Spoločnosti, jeden poster o pripravovanej publikácii: Ľudové názvy rastlín na Slovensku.

Študia:

Tradičné čínske liečiteľstvo:

Základy akupunktúry Miroslav Králik
Pulz MUDr. Juraj Gajdoš
Diagnóza podľa jazyka MUDr. Juraj Gajdoš
Dietetika podľa TČM Martin Kanovský
Farmakológia čínskej medicíny Martin Kanovský

Tradičná čínska medicína

Praha
Tradičná čínska medicína Mgr. Jana Kramériová
Brušná akupunktúra podľa Tuvia Scott

Brno
Fytoterapia tradičnej čínskej medicíny Mgr. Jana Krameriová

Ďalšie vzdelávanie:
Sinbios Bratislava
MUDr. Petr Lukeš

Tradičná čínska medicína:
Mgr Jana Krameriová: Deprese


Pripravujem prednášky:

Bratislava 1x mesačne od septembra 2023

Uskutočnené prednášky:

2020 / Slovenské liečivé rastliny Bratislava  / január - február 2020 

2019 - 2020 / Dietetika podľa TCM Chomutov Česká republika / september 2019 - január 2020 

2019 / Dietetika podľa TCM Lighthouse Trnava / január 2019 - jún 2019 

2016 / Jar - Drevo (TCM) Budova Úsvit Bratislava / apríl 2016 

2016 / Pravidelné prednášky TČM Kultúrne stredisko CCC Ba-Petržálka 2016 

2014 / Koreniny ako liek 3. apríl 2014 Slovenský inštitút vo Viedni Rakúsko

2014 - 2016 / Cyklus prednášok v Materských centrách  Bratislava 2014-2016

2013 - 2016 / Pravidelné prednášky TČM Spoločenský dom NIVY  / od 2013 - 2016 

2013 / Cyklus prednášok v čajovniach po Slovensku Afrodiziaka v kuchyni / 2013 

1999 / Jesenný prednáškový cyklus SBS - 1999

Staršie odborné a ľudové názvy rastlín na Slovensku, krátky súhrn o pripravovanej publikácii
Príspevok za podpory grantovej agentúry VEGA (č. grantu 4106/97)

Publikácie:

Bylinár pracovný zošit 2 diel do tlače september 2023

Bylinár pracovný zošit 1 diel 2023
Koreniny ako liek 2022
Rozhovory o esenciach zdravia a 90 receptov 2021
Varíme podľa piatich elementov 2018
Nomina et synonyma herbal medicamenta 2013
"Ľudové názvy liečivých rastlín Slovenska" 2012
Recenzia: RNDr. Kamila Záhradníková CSc, RNDr. Ondrej Ťavoda

Odborné články:
Staršie odborné a ľudové názvy rastlín na Slovensku Zborník referátov zo 7. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti. Hrabušice 21. - 25. 6. 1999 (Slovenska republika).
Príspevok za podpory grantovej agentúry VEGA (č.grantu 4106/97)

Poster:

Staršie odborné a ľudové názvy rastlín na Slovensku 7. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti. Hrabušice 21. - 25. 6. 1999 (Slovenska republika).
Príspevok za podpory grantovej agentúry VEGA (č.grantu 4106/97)

Iné informácie:

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti č. 20/1988, Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV v roku 1997, str. 183.

Kto je kto v botanike na Slovensku:
str. 214, vydal Slovenská botanická spoločnosť v roku 1998.
Share this article :

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.

Používa službu Blogger.
 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger