Pripravujem
Formát A4, 280strán
Kniha, ktorá nesmie
chýbať v knižnici bylinára.
News Update :
Home » , » Laco Filo

Laco Filo

Natura Medicatrix: Laco Filo v sobota 1. marca 2014 | 11:22

Laco Filo - fotograf a cestovateľ, ktorý má botaniku ako celoživotné hobby. Ako člen Slovenskej botanickej spoločnosti sa dlhé roky zaoberal štúdiom vlastností liečivých rastlín.

Botanikou sa vážne začal zaoberať koncom 80 - rokoch v oblasti liečivých rastlín, ktoré rastú vo svete. Po možnosti ísť pracovať roku 1996 na Botanický ústav SAV ako herbarista, ihneď nastúpil na miesto, kde začal pod vedením Doc. RNDr. Karola Marholda CSc, venovať problematike herbária: skladovanie, zber, sušenie, opatrovanie, zabezpečovať výmenu medzi BU SAV a ostatnými botanickými inštitúciami vo svete. Zúčastňoval sa zberu botanického materiálu po celom Slovensku s botanikmi BU SAV ako aj s externými pracovníkmi. Zúčastňoval sa rôznych vedeckých konferencíí, exkurzii. Ako neprofesionál v odbore botanika, mal prednášku o ľudových názvoch rastlín na Slovensku v Slovenskej Botanickej Spoločnosti, jeden poster o pripravovanej publikácii: Staršie odborné a ľudové názvy rastlín na Slovensku.

Študia:


Tradičné čínske liečiteľstvo:

Základy akupunktúry Miroslav Králik
Pulz MUDr. Juraj Gajdoš
Diagnóza podľa jazyka MUDr. Juraj Gajdoš
Dietetika podľa TČM Martin Kanovský
Farmakológia čínskej medicíny Martin Kanovský

Tradičná čínska medicína

Praha
Tradičná čínska medicína Mgr. Jana Kramériová
Brušná akupunktúra podľa Tuvia Scott

Brno
Čínska fytoterapia (TČM) Mgr. Jana Krameriová

Ďalšie vzdelávanie:
Sinbios Bratislava
MUDr. Petr Lukeš

Tradičná čínska medicína:
Mgr Jana Krameriová: Deprese


PREDNÁŠAM:

Od 2013 - 2016
Pravidelné prednášky TČM Spoločenský dom NIVY

2016
Pravidelné prednášky TČM Kultúrne stredisko CCC Ba-Petržálka

Dvojročná škola:
Škola Tradičného Čínskeho liečiteľstva
organizátor: Bioenergetical.com 2013

Prednášky:
Uskutočnené prednášky 2014 Viedeň 3. apríl 2014

Cyklus prednášok v Materských centrách 2014-2016

Cyklus prednášok v čajovniach po Slovensku 2013
Afrodiziaka v kuchyni

Jesenný prednáškový cyklus SBS - 1999

Staršie odborné a ľudové názvy rastlín na Slovensku, krátky súhrn o pripravovanej publikácii
Príspevok za podpory grantovej agentúry VEGA (č. grantu 4106/97)

Publikácie:

Laco Filo: Nomina et synonyma herbal medicamenta (2003)

Laco Filo: "Ľudové názvy liečivých rastlín Slovenska" (2012)
Recenzia: RNDr. Kamila Záhradníková CSc, RNDr. Ondrej Ťavoda

Laco Filo: Afrodiziaka v kuchyni (2013)

Odborné články:
Staršie odborné a ľudové názvy rastlín na Slovensku Zborník referátov zo 7. zjazdu Slovenskej botanickej spoločnosti. Hrabušice 21. - 25. 6. 1999 (Slovenska republika).
Príspevok za podpory grantovej agentúry VEGA (č.grantu 4106/97)

Poster:

Staršie odborné a ľudové názvy rastlín na Slovensku 7. zjazd Slovenskej botanickej spoločnosti. Hrabušice 21. - 25. 6. 1999 (Slovenska republika).
Príspevok za podpory grantovej agentúry VEGA (č.grantu 4106/97)

Iné informácie:

Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti č. 20/1988, Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV v roku 1997, str. 183.

Kto je kto v botanike na Slovensku:
str. 214, vydal Slovenská botanická spoločnosť v roku 1998.
Share this article :

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.

Používa službu Blogger.
 
Design Template by panjz-online | Support by creating website | Powered by Blogger